Angst

Frygt er en naturlig reaktion på oplevet fare og hjælper os til at reagere hurtigt og instinktivt (kamp, flugt), når vi føler os truet.

Når du lider af en angsttilstand, er den naturlige frygtreaktion kommet ud af proportion med den reelle fare eller den oplevede trussel er måske ukendt for dig.

For nogle kommer angsten som intense psykiske og kropslige reaktioner på særlige tidspunkter. For andre er den tilstede hele tiden. Angst kan påvirke vores adfærd og kan påvirke hverdagen og vores sociale liv.  

Angst udløses i et samspil mellem biologi, vores tidligere oplevelser og opvækst samt belastende livsbegivenheder.

I behandling af angstlidelser er det aktuelle mål, at du får det bedre, at du får din dagligdag til at fungere og at du får håb for fremtiden.

På længere sigt kan vi arbejde på at forstå, undersøge og løse problemer i forhold til at indgå i nære relationer, indgå i socialt samspil med andre mennesker, balancere dit præstationsbehov og dit selvværd eller vi kan arbejde med andre psykologiske temaer der kan være med at gøre dig sårbar overfor at udvikle en angstlidelse.

Jeg tilbyder rådgivning og psykoterapeutiske forløb i forhold til:

  • Angstlidelser, uro, fobier 
  • Tvangstanker og tvangshandlinger (OCD)
  • Traumer efter vold og seksuelle overgreb  
  • Præstationsangst 
  • Andre stressrelaterede tilstande

Har du lyst til at læse mere om min baggrund, finder du det under OM.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har nogen spørgsmål eller ønsker en tid.