Født 1958

Jeg er uddannet Cand. Psych. fra Københavns Universitet i 1995.

Autoriseret af Psykolognævnet i 1998.

Godkendt af Dansk Psykolog Forening som specialist i psykoterapi i 2006 og supervisor i psykoterapi i 2011.

Godkendt i Dansk Psykiatrisk Selskab som vejleder i psykodynamisk psykoterapi i 2010.

Før jeg blev psykolog, har jeg en uddannelse som socialpædagog fra 1982. Jeg har arbejdet med børn og unge frem til og under psykologuddannelsen.

Jeg har efteruddannelser i psykodynamisk/psykoanalytisk psykoterapi, gruppeanalytisk psykoterapi, kognitiv adfærdsterapi og dialektisk adfærdsterapi.

Jeg har arbejdet i 20 år i voksenpsykiatrien med psykoterapi til mennesker med spiseforstyrrelser, stress og angstrelaterede tilstande, depression,  seksuelle og andre voldelige overgreb i familien og udenfor familien, tvangstanker og tvangshandlinger, tilknytningstraumer, fødselsreaktioner, skizofreni og stof- og alkoholmisbrug.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har nogen spørgsmål eller ønsker en tid.